it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Kritušās lapas
Tā slauku, it kā meklētu
Pats sevi.
/Japāņu haika/