it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Zilpelēkā kaija -
Dzīvē bez mājas,
Nāvē bez zārka.
/Japāņu haika/