Skumji burvīga
Piekūna bargā seja
Sirmā vecumā.
/Japāņu haika/