Sasita, saārdīja
Rudens tumsas vientulību
Draugu saruna.
/Japāņu haika/