Sals pirkstos kož.
Bambusa slotu atstāju
Pie tempļa priedes.
/Japāņu haika/