Pateicīgs esmu !
Sniegs man uz segas
No paradīzes krīt.
/Japāņu haika/