Kukaiņi dzidzina.
Vakar vēl nemanīju
Spraugu sienā.
/Japāņu haika/