Zilpelēkā kaija -
Dzīvē bez mājas,
Nāvē bez zārka.
/Japāņu haika/