Ūdens krūka saplīsa;-
Es guļu nomodā
Šinī ledainajā naktī.
/Japāņu haika/