Budas priekšā
Zvirbuļi paklanās -
Vecāki un bērni.
/Japāņu haika/